Om föreningen

Helga Holm söker ny ägare!

Vi söker ny ägare till Medeltidsskeppet Helga Holm.

Hegla Holm framför Stadshuset, StockholmFöreningen Medeltidsskeppet Helga Holm

Helga Holm är en fullskalerekonstruktion av ett medeltida långskepp som hittades vid utgrävningarna på Helgeandsholmen 1979-80. Helga är ett skepp som kräver en besättning på 15-25 personer. Hennes hemmahamn är Bosö båtklubb på Lidingö, Stockholm.

Den ideella föreningen ”Medeltidsskeppet Helga Holm” underhåller och seglar Helga Holm, mest i Stockholms skärgård. Föreningens medlemmar är människor med vitt skilda bakgrunder med ett gemensamt intresse av råsegling och medeltid. Vi välkomnar gärna nya medlemmar som delar dessa intressen.