Om föreningen

Helga Holm söker ny ägare!

De planer som tidigare presenterats om att överlåta Helga Holm till Sigtuna Museum & Art har tyvärr tvingats avbrytas efter att den tilltänkta mottagaren meddelat att de inte har möjlighet att göra de byggnationer de behöver för att kunna ställa upp fartyget.

Därför kommer styrelsen arbeta vidare med att hitta en ny ägare till Helga Holm.

Hegla Holm framför Stadshuset, StockholmFöreningen Medeltidsskeppet Helga Holm

Helga Holm är en fullskalerekonstruktion av ett medeltida långskepp som hittades vid utgrävningarna på Helgeandsholmen 1979-80. Helga är ett skepp som kräver en besättning på 15-25 personer. Hennes hemmahamn är än så länge Bosö båtklubb på Lidingö, Stockholm.

Den ideella föreningen ”Medeltidsskeppet Helga Holm” har underhållit och seglat Helga Holm, mest i Stockholms skärgård. Föreningens medlemmar är människor med vitt skilda bakgrunder med ett gemensamt intresse av råsegling och medeltid.