Om föreningen

Föreningen Helga Holm är nu nedlagd, och skeppet är överlämnat till ny ägare. För att kontakta någon som var med i föreningen hänvisar vi till Facebook-gruppen ”Vi som seglat Helga Holm”.

I och med extra årsstämma 30 november 2021 har föreningen som under många år seglat och underhållit Helga Holm lagts ned. Denna webbplats kommer finnas kvar en tid för att hänvisa vidare till skeppets nya ägare.

Helga Holm överlämnad till ny ägare!

Helga Holm har nu överlämnats till en ny ägare, Försåker Brygga. Där kommer hon att leva vidare i ett sammanhang av andra historiska fartyg.

Helga Holm bredvid sin nya kompis Roter Teufel vid Frösåker Brygga

Hegla Holm framför Stadshuset, StockholmHelga Holm är en fullskalerekonstruktion av ett medeltida långskepp som hittades vid utgrävningarna på Helgeandsholmen 1979-80. Helga är ett skepp som kräver en besättning på 15-25 personer. Hennes hemmahamn är än så länge Bosö båtklubb på Lidingö, Stockholm.

Den ideella föreningen ”Medeltidsskeppet Helga Holm” har underhållit och seglat Helga Holm, mest i Stockholms skärgård. Föreningens medlemmar var människor med vitt skilda bakgrunder med ett gemensamt intresse av råsegling och medeltid.

Nu när skeppet är överlämnat till ny ägare har föreningen att avvecklats.