Om föreningen

Helga Holm överlämnad till ny ägare!

Helga Holm har nu överlämnats till en ny ägare, Försåker Brygga. Där kommer hon att leva vidare i ett sammanhang av andra historiska fartyg.

Helga Holm bredvid sin nya kompis Roter Teufel vid Frösåker Brygga

Hegla Holm framför Stadshuset, StockholmFöreningen Medeltidsskeppet Helga Holm

Helga Holm är en fullskalerekonstruktion av ett medeltida långskepp som hittades vid utgrävningarna på Helgeandsholmen 1979-80. Helga är ett skepp som kräver en besättning på 15-25 personer. Hennes hemmahamn är än så länge Bosö båtklubb på Lidingö, Stockholm.

Den ideella föreningen ”Medeltidsskeppet Helga Holm” har underhållit och seglat Helga Holm, mest i Stockholms skärgård. Föreningens medlemmar är människor med vitt skilda bakgrunder med ett gemensamt intresse av råsegling och medeltid.

Nu när skeppet är överlämnat till ny ägare kommer föreningen att avvecklas.