Om föreningen

Hegla Holm framför Stadshuset, StockholmFöreningen Medeltidsskeppet Helga Holm

Helga Holm är en fullskalerekonstruktion av ett medeltida långskepp som hittades vid utgrävningarna på Helgeandsholmen 1979-80. Helga är ett skepp som kräver en besättning på 15-25 personer. Hennes hemmahamn är Bosö båtklubb på Lidingö, Stockholm.

Den ideella föreningen ”Medeltidsskeppet Helga Holm” underhåller och seglar Helga Holm, mest i Stockholms skärgård. Föreningens medlemmar är människor med vitt skilda bakgrunder med ett gemensamt intresse av råsegling och medeltid. Vi välkomnar gärna nya medlemmar som delar dessa intressen.