Om föreningen

Helga Holm kommer att få ny ägare!

Styrelsen har fattat beslut om vilket alternativ vi vill gå vidare med och kan meddela att Helga Holm hamnar i den pittoreska medeltidsstaden Sigtuna men att hon i och med det kommer att pensioneras på land. 

Hegla Holm framför Stadshuset, StockholmFöreningen Medeltidsskeppet Helga Holm

Helga Holm är en fullskalerekonstruktion av ett medeltida långskepp som hittades vid utgrävningarna på Helgeandsholmen 1979-80. Helga är ett skepp som kräver en besättning på 15-25 personer. Hennes hemmahamn är än så länge Bosö båtklubb på Lidingö, Stockholm.

Den ideella föreningen ”Medeltidsskeppet Helga Holm” har underhållit och seglat Helga Holm, mest i Stockholms skärgård. Föreningens medlemmar är människor med vitt skilda bakgrunder med ett gemensamt intresse av råsegling och medeltid.