Helga Holm söker ny ägare

Björnö 2013

Intresserad av segling med historiska anor? Vi söker ny ägare till Medeltidsskeppet Helgaholm!

Om Helga

Helga Holm är en rekonstruktion av ett medeltida långskepp efter ett arkeologiskt fynd från tidig
medeltid. Hon är 22,5 meter lång och utrustad med ett råsegel och 16 åror.

Historia

När man under slutet av 70-talet gjorde utgrävningar på Helgeandsholmen, vid riksdagshuset i Stockholm, hittade man bland annat ett antal skeppsvrak från 1300-talet. Ett av dessa, skepp nummer 5, väckte särskilt intresse hos marinarkeologer från Sjöhistoriska museet, samt Dagens Nyheter.
Det som drog intresset till sig var skeppets fina linjer och lite förbryllande form. Vad kan hon ha varit byggt för och använts till? Klart är att originalet står fast rotat i nordisk skeppsbyggartradition med klinkbyggt skrov och råsegel med rötter tillbaka till vikingatid och längre än så.
Ganska snart beslutades om att en rekonstruktion av detta skepp skulle göras i syfte att försöka besvara några av de frågor som uppkommit, genom praktiska försök.
Bygget utfördes av skeppsbyggare Börje Andersson i Roslagskulla och sjösattes 1983. Genom en omröstning i Dagens Nyheter döptes hon till Helga Holm.

Föreningen

De första åren ägdes skeppet av Historiska och Sjöhistoriska museerna. Besättningen som seglat skeppet bildade 1988 ”Föreningen Medeltidsskeppet Helga Holm” och övertog sedan ägandet. Sedan dess har antalet medlemmar varierat från som mest kring 120 och har nu sjunkit till ca 40.
I Föreningens regi har seglingar arrangerats i Stockholms Skärgård men också till Kalmar/Karlskrona,
Gotland och Åland.

Varför föreningen avvecklas

Föreningen har i flera år kämpat med minskande medlemsantal och vikande engagemang. Vid en extra årsstämma 2020-06-13 beslutades att skeppet ska avyttras och styrelsen förbereda för föreningens upplösning.
Skrovet har omfattande behov av renovering. För fortsatt användning som seglande fartyg krävs omfattande arbeten under de närmaste åren.

Ny ägare

Eftersom Helga Holm är så unik och har ett stort kulturhistoriskt värde, söker vi nya ägare som vill
fortsätta att segla och vårda skeppet. Föreningens nuvarande uppdrag är ”Att samla och sprida
kunskap om medeltida seglation och skeppsbyggeri” och vi ser gärna att den kommande ägaren vill
använda skeppet för liknande ändamål.
Ett annat alternativ är att hitta en ägare som vill förvara skeppet på land, som utställningsföremål.

För intresse och mer information maila till info@helgaholm.se

Titta på den inspirerande filmen https://youtu.be/yoCt1uKakBA