Hitta rätt

Om du vill åka ut till Bosö Båtklubb, som är vår hemmahamn, för att titta på Helga Holm så finns nedan lite vägvisningar. Se även kartorna nedan.

Kommunalt:

Tag Tunnelbanan, Röd Linje, mot Ropsten.
Gå av vid Ropsten och leta upp buss 204/212 mot Elfvik/Björnbo.
Kliv av vid Rudboda Torg.
Gå i bussens riktning mot fyrvägskorsningen.
Gå över Norra Kungsvägen innan korsningen.
Följ Bosövägen ned för backen.
Tag första höger.
Du bör nu se BBK.

Med Bil:

Åk mot Lidingö.
Direkt efter Lidingöbron tag av ned till höger.
Följ vägen runt under bron så att du åker norrut på Norra Kungsvägen.
Följ Norra Kungsvägen tills du kommer till Rudboda Torg.
Tag vänster i fyrvägskorsningen in på Bosövägen.
Tag första höger.
Du bör nu se BBK.

Karta över Rudboda torg:
rudbodatorg

Karta över Bosön och BBK:
boson

Karta över Lidingöbron:
lidingobron