Kalendarium

Arbetsdagar hösten 2020:

Överlåtelsen till Sigtuna kommer att dröja till 2021 för att museet och kommunen skall hinna klart med allt praktiskt inför mottagandet. Det innebär att Helga har lagts upp att vinterförvaras på Bosö Båtklubb som vanligt.

Hur bli det med säsongen 2021?

Eftersom föreningen behåller Helga till överlåtelsen under 2021 öppnar det för mer segling fram till överlämnandet. Styrelsen har beslutat att låta genomföra en reparation på styrbord sida för om masten som är absolut nödvändig för att kunna segla. Omfattningen på ett eventuellt seglingsprogram 2021 återstår att besluta om.