Kalendarium

Det här händer år 2017:

  • 26/3    Arbetsdag
  • 1/4       Arbetsdag
  • 9/4      Arbetsdag
  • 22/4    Arbetsdag
  • 29/4    Arbetsdag
  • 20/4    Arbetsdag

Alla arbetsdagar börjar klockan 10 på Bosön.

Seglingar 2017:

  • 3-6/6        Nationaldagssegling
  • 23-25/6    Midsommarsegling
  • 8-16/7       Långsegling
  • 26-27/8    Kräftsegling

Anmäl dig till seglingarna på mejladressen anmalan@helgaholm.se.

Annonser