Skeppsregler

Skepparen

– Skepparen har högsta befäl ombord. Han/hon ska ta ansvar för båt och besättning och aldrig utsätta dem för onödig fara.
– Skepparen ska ha goda kunskaper i segling, sjömanskap, navigering samt erfarenhet av råsegling. Han/hon ska ha kustskepparexamen.
– Skepparen ska se till att nödrutinerna gås igenom innan segling.
– Skepparen ska alltid vara nykter under gång.
– Styrelsen beslutar vem som får vara skeppare.

Besättningen

– Vid segling ska det i besättningen förutom skepparen ingå minst två erfarna och kunniga råseglare.
– Besättningen ska ta del av verksamheten ombord och alltid noga följa givna order från skeppare eller av honom/henne utnämnt befäl.
– Besättningen ska alltid vara nykter under gång.
– Alla i besättningen ska ha en flytväst tillgänglig ombord. Skepparen avgör om det är obligatoriskt eller frivilligt att bära flytväst.

Skeppsråd

– Alla besättningsmedlemmar har rätt att begära skeppsråd. Alla ombord ska kallas till skeppsrådet och alla har en röst var. Skepparen kan lägga in veto mot skeppsrådets beslut om det äventyrar säkerheten eller strider mot gott sjömanskap.

Annons